Semesterersättning

Räkna ut semesterersättning

Behöver du hjälp med att räkna ut semesterersättning? Här får du den hjälpen du behöver! Semesterersättningen uppgår alltid till minst 12 procent av din lön. När du tar semester betalas pengarna som du tjänat in ut under den månad du är ledig. Det är din arbetsgivare som varje månad lägger undan semesterersättningen till dig. Om du slutar ditt jobb innan du hinner ta ut din semester ska du få ut de pengarna i semesterersättning istället. Om du sommarjobbar har du också rätt till semesterersättning.

Semesterersättning vid olika situationer

Här är några olika situationer där du kan läsa om hur man räknar ut semesterersättning. Vänligen välj det alternativ som passar bäst in på din situation. Nedanför hittar du frågor och svar om semesterersättning.

 

 

 

  

Unionen logoUndrar du över något?
Medlemmar i fackförbundet Unionen har möjlighet att få hjälp med frågor som berör deras arbetsliv.
Läs mer

 

Hur man räknar ut semesterersättning


Information om denna sajt

Semesterersättning.se skapades för att vi såg ett behov av att hjälpa människor att räkna ut sin semesterersättning. De semesterersättningar som fås fram genom denna sajt är tänkta att ge en indikation på hur stor semesterersättning en person kan tänkas få från företaget där personen jobbat eller jobbar.

Vi vill dock reservera oss för att olika fackförbund kan ha olika sätt att räkna ut semesterersättning för sina medlemmar. Det bör också nämnas att det kan finnas unika situationer som vi inte har tänkt på och som faller utanför ramen för våra beräkningar. Informationen bör dock till största delen stämma då vi baserat våra uträkningar på vad som står i semesterlagen och gällande kollektivavtal hos fackförbundet Unionen. Vi vill dock påpeka att uträkningarna kan innehålla felaktigheter och att det bästa sättet att ta reda på hur mycket semesterersättning du ska få är att kontakta din arbetsgivare. Du kan även ta hjälp av ditt fackförbund.

För tillfället visar vi annonser för fackförbundet Unionen och fackförbundet ST. Unionen är ett fackförbund för dig som jobbar inom privat sektor och ST för dig som jobbar inom staten. Varken Unionen eller ST står bakom innehållet på denna sajt. För frågor som rör Unionen och ST hänvisar vi därför till respektive fackförbund.

Vad är semesterersättning?

Semesterersättning är en procentdel av den anställdes lön som arbetsgivaren lägger undan varje månad. Om den anställde har rätt att ta ut semester betalas dessa pengar ut som semesterlön när den anställde tar ut sin semester. Observera att uttrycket som används då är semesterlön – inte semesterersättning.

Om den anställde inte kan ta ut någon semester betalas pengarna istället ut som semesterersättning. Detta kan ske om den anställde bara har jobbat på arbetsplatsen en kortare period, som exempelvis vid sommarjobb, eller om den anställde säger upp sig och inte kan ta ut de semesterdagar som han eller hon har tjänat in.

Hur beräknas semesterersättning?

Det olika sätt att beräkna semesterersättning beroende på om arbetsplatsen har kollektivavtal eller inte. Om det finns kollektivavtal följer uträkningen av de regleringar och bestämmelser som finns i kollektivavtalet. Fackförbundet Unionen har på sin hemsida en bra beskrivning över hur man räknar ut semesterersättning enligt deras kollektivavtal. Det är den informationen som den här sajten är baserad på. Tyvärr har inte alla fackförbund sådan information tillgänglig på deras hemsidor så tillsvidare kan vi inte tillhandahålla information om hur semesterersättningen räknas ut med andra kollektivavtal.

Om det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen är det vanligt att man använder sig av antingen Sammalöneregeln eller Procentregeln för att räkna ut semesterersättningen. Du hittar mer information om hur man räknar ut semesterersättning då på sidan om semesterersättning vid företag utan kollektivavtal.

När betalas semesterersättningen ut?

Semesterersättningen betalas vanligtvis ut i samband med den sista löneutbetalningen. På varje lönespecifikation brukar det anges hur mycket semesterersättning den anställde har jobbat ihop. Det brukar också framgå om semesterersättningen har utbetalats med denna månads löneutbetalning eller inte.

Om du har sommarjobbat och väntar på din semesterersättning så är chansen stor att den kommer med din sista löneutbetalning. Det är dock inte omöjligt att den kommer vid ett senare tillfälle. Det kan finnas olika kollektivavtal som reglerar när semesterersättningen ska betalas ut. En annan sak som kan göra att semesterersättningen betalas ut vid ett senare tillfälle är om du fortsätter vara anställd vid arbetsplatsen som exempelvis extrajobbare.