Räkna ut semesterersättning

Här får du hjälp med att räkna ut semesterersättning. Vänligen välj det alternativ som passar bäst in på din situation.

Jag har sommarjobbat och vill veta hur mycket jag får ut i semesterersättning.

Jag ska avsluta min anställning och har semesterdagar kvar som jag inte har tagit ut än. Företaget som jag har jobbat på har kollektivavtal med Unionen.

Jag ska avsluta min anställning och har semesterdagar kvar som jag inte har tagit ut än. Företaget som jag har jobbat på har INTE kollektivavtal.

Jag jobbar eller har jobbat i Norge och vill veta hur mycket jag ska få ut i feriepenger


Information om denna sajt

Semesterersättning.se skapades för att vi såg ett behov av att hjälpa människor att räkna ut sin semesterersättning. De semesterersättningar som fås fram genom denna sajt är tänkta att ge en indikation på hur stor semesterersättning en person kan tänkas få från företaget där personen jobbat eller jobbar.

Vi vill dock reservera oss för att olika fackförbund kan ha olika sätt att räkna ut semesterersättning för sina medlemmar. Det bör också nämnas att det kan finnas unika situationer som vi inte har tänkt på och som faller utanför ramen för våra beräkningar. Informationen bör dock till största delen stämma då vi baserat våra uträkningar på vad som står i semesterlagen och gällande kollektivavtal hos fackförbundet Unionen.

Länk till Unionen Student